A nap szentjei

Hónap: 
október
Nap: 
25

Világtörténelem szentjeink nyomán

Szent Crispin

 

Szt. Crispin (†287) vértanú. A legenda szerint cipészként dolgozott Rómában. Mivel keresztény volt, s ezt nem titkolta, 287-ben, Diocletianus uralkodása alatt, halálra ítélték és lefejezték. – A cipészek, a szíjgyártók és tímárok védőszentje.

 

 

 

 

 

 

 

Pécsi Boldog MórPécsi B. Mór OSB (1000k–1070) püspök. Kisfiú korában kerülhetett a Szent Márton-hegyi bencés monostor iskolájába, felnőve itt lépett be a rendbe. A Szent Imre Legenda leírása szerint István király egy látogatása Pécsi Boldog Móralkalmával ismerte fel benne a szent életű, nagy tudása mellett mélyen alázatos embert. 1036-ban megtette Pécs püspökévé. Maurus óriási kiterjedésű egyházmegyéjében templomokat, kolostorokat épített, megalapította és kifejlesztette a káptalani iskolák rendszerét, 1047-ben Székesfehérvárott egyike volt az I. Andrást megkoronázó három püspöknek. Kézjegye látható a tihanyi apátság alapítólevelén. 1064-ben Géza hercegnek ajándékozta Szent Zoerard/Szórád trencséni remete vezeklő övét. Mórnak köszönhetjük az első, magyar kéztől származó irodalmi alkotást, a két trencséni remete legendáját. Zoerard remetét Szent Márton hegyén „puer scholasticus” korában még maga is látta, Benedekkel is találkozott. Zoerardról szóló adatait magától Benedektől, valamint Fülöp apáttól szerezte be. – Boldog Mór évszázados kultuszát IX. Pius 1848-ban hagyta jóvá. A pécsi egyházmegye védőszentje.