A nap szentjei

Hónap: 
október
Nap: 
23

Világtörténelem szentjeink nyomán

Antiochiai Szt. Theodorosz (†362) Antiochia papja és templomának gazdasági vezetője. Julianus Apostata (361–363) idején szenvedett vértanúhalált, mivel a császári parancs ellenére nem hagyott fel lelkipásztori szolgálatával.

B. Giovanni OSA (†1249) ágostonrendi remete-szerzetes. Könnyelmű ifjúkor után egy betegség térítette jó útra. 1208-ban bűnbánatot tartott, s remeteségbe vonult. Néhány év múlva tanítványok csatlakoztak hozzá. IV. Ince pápa Szent Ágoston Reguláját adta kezükbe. Több remete csatlakozásával megalakult az ágostonos remeték rendje, melyet a pápa 1483-ban hagyott jóvá.

Kapisztrán Szent JánosKapisztrán Szent János

Kapisztrán Szt. János OFM (1386–1456) János születési helyéről, az Abruzzokban fekvő Capestrano faluról kapta nevét. 1386. jún. 24-én született, Perugiában jogot tanult. 28 éves korában a helyi tartományi kormány vezetője lett. Eljegyzett egy gróflányt, azonban egy háborús fogság után szakított addigi életével, és belépett a ferences rendbe. Sokat fáradozott az eredeti szigorú fegyelem helyreállításáért. 40 éven át járta Európa országait, prédikált. Visszatérő témái: Krisztus, a kegyelmi élet, Mária, béke, szeretet, igazságosság, uzsora és kamat, az életállapotok megszentelése, keresztény egység, a világ vége. Latin nyelvű beszédeit gyakran írásban is közreadta. 1455-ben Hunyadi János barátja és harcostársa lett a török elleni küzdelemben. A nándorfehérvári győzelem élete megkoronázását jelentette. A táborban pusztító pestis azonban gyors egymásutánban kioltotta a két barát életét. Hunyadi 1456. aug. 11-én, Kapisztrán János pedig a Duna melletti Újlakon okt. 23-án halt meg. – VIII. Sándor pápa 1690-ben avatta szentté.