A nap szentjei

Hónap: 
október
Nap: 
14

Világtörténelem szentjeink nyomán

Boldog Roman Lysko

 

Boldog Roman Lysko (1914. aug. 14. –1949. okt. 14.) ukrán vértanú. A Lvov közeli Horodokban látta mega napvilágot. Tanulmányait Lvov Teológiai Akadémiáján végezte. 1941. aug. 28-án Sepititski metropolita szentelte pappá. Páratlan költői és művészi érzékkel rendelkezett. Előszeretettel foglalkozott fiatalokkal, szolgálatát megosztotta hitvesével. 1949. szept. 9-én a KGB emberei letartóztatták, Lvov egyik börtönébe hurcolták. Rabtársai azt gondolták, hogy a fiatal Roman atya elméje a kínzások következtében megzavarodott, mivel gyakran hallották, amint cellájában ujjongó örömmel zsoltárokat énekel. Hamarosan egy sötétzárkába tették át, s egyszerűen otthagyták, míg csak meg nem halt: 1949. október 14-én.

 

 

Boldog Marie Poussepin

 

B. Marie Poussepin (1653–1744) alapító. A fiatal hölgy egy szép napon otthagyta jól jövedelmező textilüzemét; néhány társával összegyűjtötte Sainville település elhagyatott gyerekeit, és kezdte tanítgatni őket. Aztán lemondott minden vagyonáról, domonkosrendi szellemben noviciátust végzett, majd fogadalmat tett. Így született meg a Szent Szűz bemutatásáról nev. domonkos nővérek kongregációja. Saját magát nem alapítónak, hanem a „Gondviselés munkásnőjének” nevezte. Országszerte egymás után létesültek az ingyenes népiskolák, Szt. Domonkos szellemében élő és tanító nővérek vezetésével.
– II. János Pál avatta boldoggá 1994-ben.