A nap szentjei

Hónap: 
október
Nap: 
10

Világtörténelem szentjeink nyomán

Szent GereonSzt. Gereon (III. sz.) katona vértanú. A híres, 6600 főből álló thébai légió katonája. A III. század végén a légiót Egyiptomból Európába vezényelték, hogy együttműködjenek a kitört keresztényüldözés „munkálataiban”. A légió megtagadta a parancsot. Gereon tisztje volt ennek a légiónak. Köln közelében egy mezőn lefejezték. Vértanúságának helyén áll ma is a Szt. Gereon-templom. – Védőszentje mindazoknak, akiknek lelkiismereti döntést kell hozniuk.

Borgia Szt. Ferenc SJ (1510–1572) A Valencia melletti Gandiában született az előkelő Borgia családban. Fiatalon megnősült, Gandia hercege mellett teljesített udvari szolgálatot. 1546-ban megözvegyült, ekkor mindent elhagyva belépett a Jézus Társaságba. Az ellenreformáció egyik kiemelkedő alakjává emelkedett. Legfőbb elöljárósága éveiben gyorsan terjedt a jezsuita rend s nemcsak Európában, hanem a tengerentúli missziókban is. Rómában hunyt el, kanonizálta X. Kelemen 1671-ben.

Boldog Daniele ComboniB. Daniele Comboni (1831–1881) misszionárius, püspök. Közép-Afrika apostoli helynöke (1877) egy férfi és egy női missziós szerzeteskongregáció alapítója, a világmissziók történetének kiemelkedő képviselője. Jelszava: „Afrika vagy a halál!” – Boldoggá avatta II. János Pál 1996-ban.

Boldog Maria Angela TruszkowskaB. Maria Angela Truszkowska (1825–1899) a lengyel Feliciana nővérek kongregációjának alapítója. 1864-ben egy cári rendelet feloszlatta az iskolákat és kórházakat fenntartó közösséget. Az alapító Varsóból átköltözött Krakkóba, ott 1865-ben az osztrák kormány jogilag elismerte a kongregációt. Utolsó három évét az alapító csendes elvonultságban töltötte. Hányatott életét 1899. okt. 10-én fejezte be. – 1993-ban avatta boldoggá II. János Pál.