A nap szentjei

Hónap: 
október
Nap: 
8

Világtörténelem szentjeink nyomán

Jeruzsálemi SimeonJeruzsálemi Simeon (I. sz.) Héber nevének jelentése: „Az Úr meghallgat”. „Kinyilatkoztatást kapott a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek indítására a templomba ment. Amikor a szülők a Gyermek Jézust bevitték, karjába vette és áldotta az Istent ezekkel a szavakkal: «Bocsásd el Uram, szolgádat, szavaid szerint békében, mert látta szemem üdvösségedet...»„ (Lk 2,25–33). Ő lett az első Krisztus-hordozó, Krisztoforosz, amint az ortodox liturgiában halljuk. Ereklyéi a VI. században jutottak Konstantinápolyba, majd onnan a dalmáciai Zárába, ahol mindmáig megtartják a Simeon-ünnepet.

Bűnbánó Boldog PelágiaBűnbánó B. Pelágia (†482) Antiochiai családból származott. Kezdetben romlott életet folytatott, majd Nonnus edesszai püspök által keresztény hitre térítve az Olajfák hegyén egy barlangba vonult vissza Pelagius néven. Bűnbánó aszketikus életet folytatva hunyt el. Kilétére csak halála után derült fény; a barlang mélyén, saját „cellája” rejtekhelyén temették el.

Eskandélyi Boldog MátéEskandélyi B. Máté (†1309) vértanú. Budán született, missziós körútján Indián keresztül eljutott Kínába, ott szenvedett vértanúságot.

„... Budai Fő Polgároknak eggyike, Eskéndéli Máthé, Szent István Király Magyar-Országban hozta Evangeliom világánál meg-ismervén az igazságot Jérusálembe méne zarándokul..., egy barlangban voná meg magát s egynehány esztendőt töltött Remete életben... El-tökéllé, hogy valamint lehetne, Indiában menne, az ott lévő veszendő lelkeknek segítségekre... El is mene, s bé-jutna Sinába, igaz hit prédikállásával mind sok csudatételivel sokakat meg-téritett... mint a Mágneskő a kemény vasat, úgy még az aczél szíveket is magához vonná...”

Szt. Louis Bertran OP (1526–1581) A spanyolföldi Valenciában született, domonkos szerzetes lett, amint rokona, Ferreri Szt. Vince is. Előbb újoncmesterként szolgált, de rövidesen Dél-Amerikába küldték. Itt hét évet dolgozott a panamai Columbiában, majd néhány nyugat-indiai szigeten. Engedelmességből visszatért spanyol földre, ahol rendje több házának közösségét szolgálta. – Kanonizálták 1671-ben.