A nap szentjei

Hónap: 
október
Nap: 
4

Világtörténelem szentjeink nyomán

Assisi Szt. Ferenc (1182. júl. 5. –1226. okt. 3.)

                                            

                                              Naphimnusz

                                            Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
                                            Tied a dícséret, dicsõség és imádás,
                                              És minden áldás,
                                       Minden egyedül téged illet, Fölség,
                                           És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

                                          Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
                                          Legfõképen urunk-bátyánk a nap,
                                         Aki a nappalt adja és aki ránk deríti a te világosságod
                                              És szép õ és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
                                              A te képed, Fölséges.

    Áldjon, Uram, téged hold nénénk és minden csillaga az égnek.
Õket az égen alkotta kezed, fényesnek, drága szépnek!
Áldjon, Uram, tégedet szél öcsénk,
Levegõ, felhõ, jó és rút idõ,
Kik által élteted minden te alkotásod.
Áldjon, Uram, téged víz húgunk,
Oly nagyon hasznos õ,
Oly drága, tiszta és alázatos!

Áldjon, Uram, tûz bátyánk;
Vele gyujtasz világot éjszakán.
És szép õ és erõs, hatalmas és vidám.

Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad,
És mindennemû gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.

Áldjon, Uram, tégedet minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát
És aki tûr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, akik tûrnek békességgel,
Mert tõled nyernek majd, Fölséges, koronát.

Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál,
Akitõl élõ ember el nem futhat.
Akik halálos bûnben halnak meg, jaj azoknak,
És boldogok, kik magukat megadták te szent akaratodnak.
A második halál nem fog fájni azoknak.

Dícsérjétek az Urat, és áldjátok
És mondjatok hálát neki
És nagy alázatosan szolgáljátok.

Fordította: Sík Sándor