A nap szentjei

Hónap: 
december
Nap: 
15

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Sanducht királylány (75–110) szűz, vértanú, Sanatruk örmény király leánya. Keresztény hite miatt saját apja rendelte el kivégzését. Az örmény egyház Szt. Tádé apostollal együtt ünnepli.

Szent NinoSzt. Nino (IV. sz.) Georgia apostola. Valamelyik római tartományból Georgiába hurcolt rabszolgalány. Nevét sem ismerjük. A Nino a christiana (keresztény nő) helyi rövidítése. Kartli tartományban szolgált és evangelizált. Szt. Nino a IV. században kereszténnyé vált Georgia nemzeti szentje. 

Szt. Sztéphanosz/István (†787) kappadókiai származású filozófus, hitvalló, a krími Szuroj püspöke. Halálának napja 1988 óta a Krími mindenszentek ünnepe.

Szt. Trifon Kolszkij (†1583) monachus, a lappok apostola. Ő építette fel a Ladoga-tó északi vidékén az első keresztény templomot, s alapított ugyanott monostort. Halála előtt megjövendölte, hogy alapítását a svédek le fogják rombolni. Ez 1590-ben be is következett. Az első áldozat tanítványa és utóda, Szt. Jónás sztarec lett.

Boldog Virginia Centurione BracelliSzt. Virginia Centurione Bracelli (1587–1651) családanya, özvegy, a Kálváriahegyi Menedékhely Miasszonyunk kongregációjának misztikus alapítója. „Kérem Istent, adja meg azt a kegyelmet, hogy beszédemben tapintatos legyek, hogy inkább megtegyem, amit kell, mintsem beszéljek róla. Hadd gyakoroljam az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit, hadd legyek tisztelettudó a szegények, a nyomorultak és a kétségbeesettek iránt, naponta hadd gondoljak arra, hogy az lesz utolsó napom.” – II. János Pál 1985-ben boldoggá, 2003-ban szentté avatta.