A nap szentjei

Hónap: 
szeptember
Nap: 
16

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Eufémia (307) szűz, vértanú. Diocletianus császár uralkodása idején élt Kalkedonban, ugyanott végezték ki krisztusi hite miatt. Ereklyéit a konstantinápolyi patriarkális templomban őrzik.

Prágai Szent LudmillaPrágai Szt. Ludmilla (859–920) a „szegények anyja”. Borivoj cseh fejedelem hitvese, férjével vette fel a szent keresztséget. Együtt munkálkodtak Krisztus hitének terjesztéséért. Bohémia-szerte számos templomot építettek. Férje halála után az özvegy Ludmilla Tetin várába vonult el, hogy zavartalan magányban folytathassa imaéletét. Menye gyilkoltatta meg. Ereklyéit a prágai Szt. György székesegyházban őrzik. – Prága és Csehország védőszentje.

Szt. Edith OSB (961–984) Szent Edgard angol király és Szent Wilfrid királyné gyermeküket már csecsemő korában Wilton bencés kolostorának gondozására bízták. A gyermek soha semmit sem látott a környező világból. 15 éves korában tette le első fogadalmát. Apja halála után elutasította a királyi trónt. 22 éves korában hunyt el.

Szt. Juan Massias OP (1585–1645) A spanyol Ribera szülötte fiatalon kivándorolt Dél-Amerikába, ott lépett be a domonkos rendbe. Haláláig egyszerű portásként szolgált. – Boldoggá avatták 1837-ben, kanonizálták 1975-ben.