A nap szentjei

Hónap: 
szeptember
Nap: 
15

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Nicétász (†330) katona, vértanú. Athanarik gót fejedelem parancsára katonák végeztek vele: társukat a Duna partján elevenen megégették, majd hamvait az áradó folyóba szórták.

Kolobosz Szt. János (IV. sz.) Alsó-Egyiptomban született, fiatalon a szkétiszi sivatagban remete lett, Szt. Poimén abba tanítványa. Engedelmességből hosszú időn át egy kiszáradt fát kellett öntöznie, amely végül is kizöldült, virágba borult. – Fennmaradt mondásait egy apóphthegma gyűjtemény őrzi. Magyarul is olvasható.

Árpád-házi Boldog emlékű ZsófiaÁrpád-házi Boldog emlékű Zsófia (1136–?) II. (Vak) Béla és Uros szerb nagyzsupán Ilona nevű leányának gyermeke. A kor szokása szerint már két éves korában eljegyezték Lothár német császár fiával, de a német udvarban csak megvetés érte. Hozományát felélték, más politikai érdekek miatt elűzték. Zsófia hercegnő ekkor az admonti bencés monostorba lépett. Fivére, II. Géza (1130–1162) többször is hívta haza, az Árpád-házi királylány azonban, amint ez bátyjának írott latin nyelvű levelében olvasható, tudatosan az imádságos, rejtett életet választotta. Életét az admonti bencés monostor évkönyvei örökítették meg.