A nap szentjei

Hónap: 
szeptember
Nap: 
14

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Aranyszájú Szent JánosAranyszájú Szt. János/ Johannész Khryszosztomosz (†407) püspök, keleti egyházatya. Antiochia egy gazdag keresztény családjában látta meg a napvilágot a 300-as évek derekán. Fiatalon elvonult a hegyekbe, s egy remete mellett kemény aszkéta életbe kezdett, de hamarosan úgy legyöngült, hogy vissza kellett térnie városába. 386-ban pappá szentelték. 397-ig a város nagyhatású szónokaként szolgált. Ekkor Arkadiosz császár kinevezte Konstantinápoly főpásztorává. Eudoxia császárné azonban nem tűrte, hogy beszédeiben felemelte szavát a korrupt udvar fényűzése ellen. 403-ban megfosztották püspöki székétől s Bithyniába száműzték. Néhány hónap múlva ugyan visszatérhetett, de mivel az intrikák folytatódtak, Örményországba száműzték. A császár még távolabbra akarta meneszteni, de János útközben meghalt. Hamvait Eudoxia fia, II. Theodosziosz császár temettette el a fővárosban. – A sokat szenvedett tudós főpásztor számos írása szinte hiány nélkül megmaradt.