A nap szentjei

Hónap: 
szeptember
Nap: 
7

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Chatillon Szt. István O.Cart. (†1208) karthauzi szerzetes, püspök. Lyonban született a dúsgazdag Chatillon családban. Fiatalon elhagyta a világot, belépett Portes karthauzi monostorába. 1196-ban perjellé választották, 1203-ban Die püspöke lett. – Évszázados kultuszát az Egyház 1907-ben hagyta jóvá.

Kassai vértanúkBoldog kassai vértanúk (1619):

Kőrösi B. Márk (1588–1619) a horvátországi Kőrösön született, Grazban majd a római Német–Magyar Kollégiumban tanult. Pázmány Péter meghívta a nagyszombati szeminárium rektorának. 1616-ban esztergomi kanonok lett. Mint komáromi főesperes a közeli Széplak uradalmát is igazgatta. Kassára bejárva kötött barátságot két fiatal jezsuitával.

Grodecz B. Menyhért SJ a sziléziai Techenben született 1584-ben egy Galíciából elvándorolt lengyel családban. 1618-tól a kassai helyőrség tábori lelkészeként működött.

Pongrácz B. István SJ az erdélyi Alvincen látta meg a napvilágot. Húsz évesen jezsuita lett. 1618-ban elöljárói a kassai katolikusok szolgálatával bízták meg.

Európa a szomorú vallásháborúk korát élte. Rákóczi György hajdúcsapatai 1619. szept. 3-án elfoglalták Kassát, és azonnal őrizetbe vették az esztergomi kanonokot és a két jezsuitát. Mivel a végsőkig ragaszkodtak katolikus hitükhöz, mindhármukat iszonyúan megkínozták, majd a lefejezett Kőrösi Márkot és az agonizáló két jezsuitát egy szennygödörbe dobták. Senki sem siethetett segítségükre. Előbb Grodecz Menyhért, majd Pongrácz István halt meg szept. 7-én. – Boldoggá avatási eljárásukat Pázmány Péter indította el. A három kassai vértanút X. Piusz pápa avatta boldoggá 1905-ben.

Corby Boldog Radulf SJ (†1644) ír vértanú. Dublinban született, francia földön tanult, a papságra Sevillában és Valladolidban készült fel. 1631-ben lépett be a jezsuita rendbe. Elöljárói angliai misszióba küldték, Durham tartományban működött. Tyburnban nyerte el a vértanúság koronáját. – Az írországi jezsuita hithirdetőt 1929-ben avatták boldoggá.

Boldog Eugenia PiccoB. Eugenia Picco (1867–1921) Jézus és Mária Szíve kongregáció nővére. Vallástalan, erkölcsileg zavaros család gyermekeként alig hallott Krisztusról. Húsz évesen fogta fel, hogy magának kell döntenie saját jövőjéről. A felismerést döntés követte: megszökött otthonról. A Szent Szív közösség kapuján kopogott, ahol kért és hamarosan kapott is felvételt. Egy év múlva megkezdte újoncévét, 1894-ben tett fogadalmat. Zeneórákat és francia leckéket adott, éneket tanított. Később kinevezték újoncmesternőnek, majd a közösség elöljárója lett. Anyja kívánt lenni mindenkinek: szegényeknek, csavargóknak, az első világháború áldozatainak. Jézust szolgálta mindenkiben, haláláig. – 2001-ben II. János Pál pápa avatta boldoggá.