A nap szentjei

Hónap: 
szeptember
Nap: 
6

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Oneziforus (†81) vértanú. Szent Pál Timoteushoz intézett levelében (2Tim 4,19) említi őt. A hagyomány szerint követte Szent Pált az Ibériai félszigetre, majd Keletre is. Helleszpontosz környékén fogták el, habozás nélkül még aznap felnégyelték. Tanítványa, Porfirius, rövidesen mestere sorsára jutott.

Boldog Bertrand OP (†1230) Nimes egyházmegye Garrigues városában született. Már világi papként lett Szent Domonkos mellé szegődött; segítette őt a párizsi közösség alapításában. Provence domonkos kolostorának perjeleként hunyt el. – Kultuszát XIII. Leó pápa hagyta jóvá.

Tzudi Boldog Tamás SJ (†1627) japán vértanú. Jezsuiták nevelték, 1589-ben maga is a rend tagja lett. Kiváló szónokként vált ismertté. Hazájából Macao szigetére száműzték. Szülőföldjére álruhában sikerült visszatérnie. Egy időre elhagyta a Jézus Társaságot, de hamarosan megbánta, visszatért, s még nagyobb lendülettel hirdette Krisztust. Japán honfitársai Nagaszakiban több társával együtt elevenen elégették. – 1867-ben avatták boldoggá.

Szt. Makszim Szandovics (†1914) orthodox pap, kárpátaljai rutén vértanú. Az első világháború kitörésekor feleségével együtt letartóztatták. Szept. 6-án halálra ítélték. Utolsó szavaival is Krisztusba vetett hitéről tett tanúságot. Főbe lőtték.