A nap szentjei

Hónap: 
december
Nap: 
12

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Szpüridon ciprusi püspök (IV. sz.) „Szpüridonról el kell mondani: oly nagy volt ebben a pásztorban az életszentség, hogy arra is méltónak találtatott, hogy emberek pásztora legyen. Az egyik ciprusi város, Trimithusz püspöki tisztét nyerte el. Annyira igénytelen volt, hogy püspöksége idején is juhokat legeltetett. Volt egy szűz leánya, Eiréné, aki osztozott atyja istenfélelmében... Ilyen emberek tündököltek az egyházban Constantinus császár idején.” (Szokratész)

Clonard-i Szt. Finnian (470k–549) apát, püspök. Az ő korától vált általánossá az ír egyház hierarchiájának monasztikus jellege. „A püspöknek – vallotta Finnian –, szentnek kell lennie, nem irányítónak.” Nagy monostori iskolájában szent nemzedékek nevelődtek. Finnian 549-ben az Írországot sújtó pestisjárvány idején felajánlotta magát népéért. Elhunyt ugyanabban az évben dec.12-én.

Chantal Szent FranciskaChantal Szt. Franciska (1572–1641) hitves, négy gyermek anyja. Férje, Chantal báró váratlan halálát követően lelki vezetőjének, Szalézi Szt. Ferencnek segítségével megalapította a szemlélődve tevékeny Vizitációs rendet. – XIV. Benedek avatta boldoggá 1751-ben, kanonizálta XIII. Kelemen 1767-ben.

B. Thomas Holland SJ (1600–1642) vértanú. Tanulmányait francia földön végezte, 35 éves korában tért vissza Angliába, hét éven át végezte titkos lelkipásztori szolgálatát. 1642-ben elkapták, halálra ítélték. „Deo gratias” – hangzott válasza. A halálkamrában elénekelte a Te Deum-ot. Kezét összetette, miközben akasztották. – XI. Pius avatta boldoggá 1929-ben.

B. Restituta Kafková OFM (1894–1943) cseh-földi ferences szerzetes, betegápoló, vértanú. Az első nő, akit a nácik lefejeztek. Kivégzése előtt kiáltott utolsó szavai: „Ünnepre indulok! Krisztusért éltem, Krisztusért halok meg!” – Bécsben II. János Pál avatta boldoggá.