A nap szentjei

Hónap: 
szeptember
Nap: 
3

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Ifjabb Oszlopos Szt. Simeon (521–597). A szíriai Antiochiában született, már gyermekként az idősebb Oszlopos Simeon közösségéhez csatlakozott. Kilenc évesen ő maga is oszlopra lépett: összesen 69 évet töltött a magasban: imádkozott, prédikált, vezekelt, segített a tanácskérőknek... Közbenjárását ma is kérik az üldözést szenvedő szíriai keresztények.

Nagy Szent Gergely pápaNagy Szt. Gergely pápa (540–604) Az előkelő római család szülötte már tanulmányai végzése közben közigazgatási pályára lépett, 572-ben Róma prefektusa lett. Néhány év múlva lemondott, palotáját kolostorrá alakította, szemlélődő szerzetessé vált. Pár év múlva Pelagius pápa diakonussá szentelte. A pápa küldötteként néhány évet Konstantinápolyban töltött. Visszatérését követően a szentatya titkárává fogadta. Pelagius pápa pestisjárványban hunyt el, közfelkiáltással Gergely lett az utóda. Szent Ágoston szellemében elsősorban lelkipásztorként szolgált; fennmaradt mintegy nyolcszáz levele és Lelkipásztori regula c. műve. A Dialogusok c. munkájában az itáliai szenteket mutatta be. A barbár támadások közepette a békülékenység jegyében működött. Szívében haláláig megmaradt egyszerű szerzetesnek.

Perusiai B. János és Sassoferratói B. Péter OFM (†1231) ferences vértanúk. 1216-ban maga Assisi Szt. Ferenc küldte őket az Ibériai félszigetre, hogy Valencia környékén prédikáljanak a moszlimmá lett spanyoloknak. Valencia egyik mecsetében fogták el őket, s mivel nem voltak hajlandók moszlim hitre térni, mindkettőt lefejezték. – Tiszteletüket az Egyház hivatalosan 1783-ban hagyta jóvá.

Jézusról nev. Ortegai B. Ferenc OSA (†1652) vértanú. A spanyolföldi Villamediana városban látta meg a napvilágot, 1614-ben belépett az ágostonrendiek közösségébe. 1622-ben elöljárói Mexikóba küldték, onnan Manilába, végül Japánba. Nagaszakiban elfogták, elevenen megégették. – Boldoggá avatására 1867-ben került sor.