A nap szentjei

Hónap: 
december
Nap: 
1

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Verdanesz (275–342) katholikosz (püspök), Megvilágosító Szt. Gergely fia. 315-től Örményországban hirdette az igét, 327-ben Szt. Gergely püspökké szentelte. Mint katholikosz a perzsák ellen folytatott küzdelem áldozatait vértanúkká nyilvánította. Tiran király uralkodása idején hunyt el, Thordanban temették el apja, Szt. Gergely mellé. – Verdanesz egyik fia:

Szt. Jusuk/Izsák (305–348) katholikosz, a kappadókiai Kaiszareia/Caesaria püspöke, hitvalló. Az erkölcstelen és figyelmeztetéseit semmibe vevő királyt kitiltotta a templomból. Az uralkodó bosszúból halálra botoztatta.

Boldog Edmund Campion SJ

Campion Szt.. Edmund SJ (1540–1581) vértanú. Londonban született hithű anglikán családban. Figyelmét az egyházatyák tanulmányozása fordította a római Egyház felé. Katolikus lett, majd 33 évesen felvételét kérte a Jézus Társaságba. 1578-ban szentelték pappá. Két év múlva, álruhában, ötvös mesterként, sikerült visszajutnia Londonba. Barátai rejtegették. 1581-ben széles körben terjesztették a „Tíz érv, melyekkel Campion kihívja az anglikán papokat” c. írását. Campion még a királynőt is felszólította: térjen meg! Egy áruló feladta a „lázadó jezsuitát”. Hetekig tartó megalázó kínzás után nyilvános kivégzés lett a sorsa. – XIII. Leó avatta boldoggá 1886-ban.

 

 

 

Boldog Charles de Foucauld B. Charles de Foucauld, vértanú

"Atyám, átadom magam Neked, tégy velem tetszésed szerint. Bármit teszel is, megköszönöm, mindenre kész vagyok, mindent elfogadok, csak akaratod bennem és minden teremtményedben beteljesüljön. Semmi mást nem kívánok, Istenem. Kezedbe ajánlom lelkemet, Neked adom, Istenem, szívem egész szeretetével, mert szeretlek, és mert szeretetem igényli, hogy egészen Neked adjam magam, hogy végtelen bizalommal egészen kezedbe helyezzem életemet, mert Te vagy az Én atyám."Boldog Charles de Foucauld