A nap szentjei

Hónap: 
január
Nap: 
1

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Hermylus diaconus Martyr Vég-Szendrőn, a 315-dik esztendő tájban. (Kalendarium, Kassa 1754)

Szt. Eugendus (449/50–510) monachus, apát. Szülei már hét éves korában a galliai Condat monostori iskolájába adták. Ott is maradt, szerzetes lett, 496-ban apáttá választották. A keleti, remete stílusú „laurát” szabályos monasztikus közösséggé alakította. Bevezette például a szerzetesek egyéni lelki olvasásának (lectio divina) gyakorlatát. Nem tudjuk biztosan, vajon Nagy Szt. Baszileiosz vagy esetleg Szent Ágoston Reguláját használta-e.

Szt. Panchea (†520k) az első ír konszekrált szűz.

Szt. Odilon OSB (961/2–1049) Cluny európai tekintéllyel rendelkező apátja. Ő vezette be a liturgiába a Halottak napját. Életrajzát Damjáni Szt. Péter örökítette meg. Ereklyéi 1793-ban megsemmisültek.

II. Szt. Dávid (1073–1130) Grúzia királya, a „Megújító”. Tizenhat éves korában lépett trónra, hosszú uralkodása alatt sikeresen harcolt a perzsa, a szeldzsuk (1121), a török és az arab hódítók ellen. Az egyházfegyelem helyreállítása céljából országos zsinatot hívott össze, ő maga elnökölt. Szerzeteseket küldött Athoszra, hogy alapos nyelvi és lelki képzést kapjanak. Fennmaradt bűnbánati énekeinek gyűjteménye.