Mariánum Ház - Lelkiségi-kulturális központ

     A „Mariánum” lelkiségi-kulturális központ a Boldogasszony Iskolanővérek 2004 óta folyó pedagógiai-szociális missziójának központjául épül Szovátán. A  felső-nyárádmenti falvakban végzett falusi misszió megtartása mellett egy közösségi központot, képzőhelyet, táborhelyet hoznak létre Szovátán. 2012-ben egy csodálatos fekvésű 1,6 hektáros telket kaptak a Boldogasszony Iskolanővérek a Gyulafehérvári Érsekségtől, melyben kifejeződött az iskolanővérek egykori és jelenlegi erdélyi tevékenységének megbecsülése. A telek Szováta fölött helyezkedik el, egy különálló dombocskán, jó rálátással a környező hegyekre. A helyszín tágabb horizontot ad az itt nevelkedő gyerekeknek, tágítja látókörüket, szélesíti lehetőségeik körét, növeli öntudatukat, javítja énképüket. A természeti adottságok igen kedvezőek a déli fekvésű domboldalon, a Bekecs hegy lábánál.

     Az épület helyet kíván teremteni lelkiségi és magyar kulturális programoknak, az eddigi, Kodály Zoltán szellemében végzett, zenei anyanyelv megőrzését célzó énekes misszió programjainak. Kodály Zoltán zenei öröksége és a helyszín építészeti hagyományaihoz leginkább a nagy erdélyi építész, Kós Károly szellemisége által ihletett építészeti karakter adhat méltó keretet, az épület erre az örökségre épít, az arányok tekintetében, a népi szecesszió elemeit felhasználva, hagyományos és természetes szerkezetekkel készült, látszó faszerkezetekkel, fehér vakolt felületekkel, természetes kőburkolattal.

     2013/2014-ben elkészültek a tervek, elkezdődött a források felkutatása, a pályázatírás illetve adománygyűjtés. 2014. májusában elindult az építkezés. 2014. decemberére szerkezetkész állapotba került az építkezés első ütemének megvalósítása. A 2015-ös év végén és 2016 elején elkészülnek a belső munkálatok is, 2016 tavaszára átadásra kerül az épület. Az építkezés pályázatokból és adományokból valósul meg. Támogatók: Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartománya, Bethlen Gábor Alap Zrt., Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága, Szeged-Csanádi Egyházmegye, Dévai Szent Ferenc Alapítvány, MOL-Románia, Renovabis, Porticus, Szovátai Önkormányzat, Tatai Önkormányzat, Pécsi Bazilika Bárdos Kórusa, magánszemélyek, cégek.

Kapcsolódó hírek: