Szabályzatunk


"Az üdvtörténetnek ebben az órájában valamennyiünk számára világos felszólítást jelentenek Krisztus szavai: »Amint Te küldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba ... legyenek egyek mibennünk ... hogy elhiggye a világ, Te küldtél engem« (Jn 17,18.21). Hivatásunk és küldetésünk van."

"Az a küldetésünk, hogy Boldogasszony iskolanővérekként hirdessük az Örömhírt, és egész életünket azért az egységért áldozzuk, amelyért Jézus Krisztus küldetett. Amint azért küldte Jézust az Atya, hogy kinyilatkoztassa szeretetét a világnak, úgy küld bennünket is, hogy létünkkel Krisztust tegyük láthatóvá a továbbajándékozott szeretet, hit és remény által."

(Küldetéstek van, a Boldogasszony Iskolanővérek konstítúciója 1., 4.)

 

 

 

Szabályzatunk különböző nyelveken: