Shalom

A Shalom az iskolanővérek olyan nemzetközi hálózata, mely az igazságért, békéért és a teremtés egységéért küzd. Az Általános Káptalan az idők jeleire válaszolva 1992-ben hozott határozatot a SHALOM létrehozásáról.

„Mint Kongregáció, nemzetközi hálózatot építünk ki
az igazságosság, a béke megvalósítása és a teremtett világ megóvása érdekében.”

A Shalom segíti a nemzetközi kongregációt abban, hogy érzékeny legyen a jelen globális valóságra, hogy képes legyen olvasni a mai idők jeleit, és hogy kongregációnk az Isten által teremtett Föld és Isten népe kiáltására annyira átfogó módon válaszoljon, amennyire csak lehetséges. Gondoskodik a globális helyzet elemzéséről és az arra való reflektálásról az evangélium, az egyház szociális tanítása, valamint kongregációnk lelki öröksége és élő karizmája fényében.

A Shalom cselekvés-központú. Célja, hogy tegyen a kiengesztelődésért, az elnyomottakkal való szolidaritásért, az emberi méltóság előmozdításáért és a Földünkért való együttműködésért.

 

Az együttműködés többek között a következő problémákra irányul:

• társadalmi egyenlőtlenség,
• szélsőséges szegénység,
• migráció és emberkereskedelem,
• a víz- és élelmiszer-biztosítás hiánya,
• zavargások és erőszakos konfliktusok
• az oktatás biztosítása mindenki számára
• a teremtett világ integritása,
• a béke,
• a nők és a lányok, emberkereskedelem és emberi jogok,
• Millenniumi Fejlesztési Célok.

 

Az egész teremtett világgal való szolidaritás új jelentést kap, és sürgető feladattá válik az ökológiai krízis fokozódásával. A békén és kiengesztelődésen való fáradozás terén új kezdeményezések jelentek meg:

- szemináriumok kiépítése,

- erőforrás és támogatás biztosítása a dél-szudáni programok számára,

- az elkötelezettség növelése az atomsorompó és a lefegyverkezés iránt.

 

A Shalom-hálózat ajánlása alapján kongregáció-szerte megemlékezünk a következő világnapokról:

- Környezetvédelmi Világnap (június 5.),
- Béke Világnapja (szeptember 21.),
- Emberi Jogok Világnapja (december 10.).

Shalom hírlevelek magyar nyelven:

2015 2016 2017 2018
  január január január
  február február február
  március március március
április április április  
május május május  
június június június  
július július július  
augusztus augusztus augusztus  
szeptember szeptember    
október október október  
november november november  
december december december