Pedagógiánk

HITVALLÁSUNK

Mi, a Boldogasszony Iskolanővérek iskoláinak küldetéses pedagógusai

  • hiszünk a nevelés erejében,
  • hisszük, hogy a nevelés útján átformálható a világ és
  • az igazságtalanságok gyökeréig érünk: a neveléssel ezek gyógyulnak.
  • Hiszünk az együttműködés teremtő erejében: az iskolanővéri iskolát együtt építjük.
  • Hisszük, hogy Istentől életével mindenki kap küldetést.
  • Hiszünk abban, hogy iskoláink vonzó szakmai kínálata mellett hatni tudunk a lélekre is: nem elégszünk meg kevesebbel, minthogy a diákjaink felismerjék és latba vessék adottságaikat a föld emberhez méltóvá alakításában, s küldetéses emberré váljanak.

„Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket

– mint Isten teremtményeit és képmásait –

teljes kibontakozásukhoz segítjük, és képessé tesszük arra, hogy

latba vessék adottságaikat a föld emberhez méltóvá alakításában.”

(A Boldogasszony Iskolanővérek Szabályzatából)

 


TANÍTVÁNYKÉPÜNK

 

1. Igazat mond: a szavak, a tények és a tettek harmóniája

2. Felelős: a saját és környezete (emberek, tárgyak, természet) érdekeit együtt mérlegeli cselekvése során.

3. Tudatos: törekszik saját maga, társai, környezete megértésére

4. Együttműködő: képes közös, vonzó célban megegyezni és szabadságot adni/hagyni a megoldásra.

5. Alkotó: képes az önkifejezésre. Bátorságot tud venni a megszokottól való eltérésre.

6. Odaadó: képes latba vetni adottságait, rendelkezésre bocsátani, amije van.

 

 

 The six values / principles of Hungarian school sisters and definitions:

1.     Speaks the truth: harmony of words, actions and facts.

2.     Responsible (physical dimension) : considers her own interest and the interest of her surroundings (people, nature, objects) together before acting

3.     Conscious (spiritual dimension): tries to understand herself, her companions and her surroundings

4.     Cooperative (social dimension): ability to agree on a common, attractive goal and leave/give freedom in the implementation

5.     Creative (intellectual dimension): ability to self expression, to deviate from the usual

6.     Devoted: ability to put/contribute her talents, share what she has

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivanics M. Andrea SSND: Közreműködés az embertársak megszentelésében - Az iskolanővéri nevelés lényegéről