Lépcsőfokok

Hogyan lehetsz iskolanővér?

 

1. Érdeklődés

Életünk arra való, hogy odaajándékozzuk annak, akit megszeretünk. Ha azt sejted, hogy Isten megtisztelő és meglepő módon számot tart a veled való személyes szövetségre, s iskolanővérként a fiatalok nevelésére hív, kapcsolódj be

Szeretettel várunk személyes beszélgetésre, egyéni elcsendesedésre és közös lelkigyakorlatokra.

Hivatásgondozással foglalkozó nővéreink:

Gallatz M. Klarissza nővér                                                                                           Ulrik M. Monika nővér

 

 

 

 

 

Gallatz M. Klarissza (mklarisz[kukac]gmail.com) és Ulrik M. Monika (sr.monikassnd[kukac]gmail.com) nővér.

 

2. Jelöltség

Makai M. Csilla nővérA jelöltség ideje arra ad alkalmat, hogy nyitottan keresd, Isten valóban iskolanővérnek hív-e, s neked való-e ez az életforma, amit nálunk megtapasztalsz. Ebben az időszakban tanítást kapsz és tapasztalatot szerzel a szerzetesi élet főbb elemeiről – az imádságról, a közösségi életről és a szolgálatról. A személyes érlelődés időszaka ez, melynek során életkorodat, személyes adottságaidat figyelembe véve kísérünk utadon. A jelöltségi képzés a szegedi rendházban zajlik,

Makai M. Csilla nővér vezetésével (makaicsilla[kukac]yahoo.com).

Időtartama minimum egy év.

 

3. Posztulátus

Ha a jelöltség során megtapasztaltak alapján úgy látod, hogy örömöd leled abban, hogy szerzetessé válj, kérheted felvételed a noviciátusba. A noviciátusra felkészítő időszak a posztulátus, ennek időtartama legalább 6 hónap. Helyszíne budapesti rendházunk, a posztulánsok kísérője Ulrik M. Monika nővér (sr.monikassnd[kukac]gmail.com).

 

4. Noviciátus

A nemzetközi noviciátus közössége 2016 augusztusától Kongregációnknak egyetlen közös, nemzetközi noviciátusa van Rómában, melynek közös nyelve az angol. A noviciátusi közösséget négy örökfogadalmas nővér – köztük a képzésért felelős Rosemary Howarth nővér – és a különböző tartományokból érkező novíciák alkotják. Ez a két év az emberi és a spirituális növekedés, és az iskolanővéri karizmához való kapcsolódás elmélyítésének kiemelt ideje. A noviciátus első éve ennek megfelelően Rómában zajlik, míg a második év során a novícia több időszakra visszatér a saját tartományába apostoli gyakorlatra. A noviciátust a fogadalomtétel zárja, melyben elkötelezzük magunkat Istennek és a közösségnek.

A képen a nemzetközi noviciátus közössége (balról jobbra): hátul Rosemary Howarth nővér, a noviciátus vezetője az észak-amerikai Atlantic Midwest tartományból, mellette M. Rut Koprucha nővér, a helyettese Lengyelországból. Elöl Adelaide Gambin nővér Brazíliából és Antoinette Cornelius nővér az afrikai tartományunkból.

5. Juniorátus

A juniorátus az integráció ideje, amikor kiemelt figyelmet kap az, hogy az ideiglenes fogadalmat tett nővér életében összhangba kerüljön az imádság, a közösségi élet és az apostoli szolgálat. A junior nővérek ebben a 6-9 évig tartó időszakban készülnek fel az örökfogadalomra, melyben elköteleződésüket végleg megerősítik, s ünnepélyesen vállalják, nem csupán a rendi közösség, hanem az egész egyház színe előtt.

 

6. Folyamatos képzés

További személyes kibontakozásunk mindenekelőtt hétköznapjainkban megy végbe, az Isten, az Ő hívása, karizmánk és a Konstitúció iránti teremtő hűség megélésében. Újra meg újra keressük azokat a lehetőségeket, amelyek segítik növekedésünket személyesen, közösségként és küldetésünk megélésében egyaránt.