A IX. kerület polgármestere is köszöntötte Karola nővért

A századik életévét ünneplő Karola nővért nemcsak a nővérközösség, hanem a IX. kerületi Polgármesteri Hivatal részéről Bácskai János polgármester is felköszöntötte.

Az eseményen a Patrona két osztálya is részt vett. A növendékeket a 8. a és a 2. b osztály tanulói képviselték.

Az ünnepségen többek között jelen volt: Rubovszky Rita főigazgató,  Ulrich M. Mónika házfőnöknő, Lobmayer Judit nővér, a rendtartomány vezetője, Tőkésné Frank Eszter, a Nikodémus Szeretetotthon igazgatója, az idősotthon ápolói, Gemma nővér, a 8. a osztályfőnöke, Éva nővér és Tóth Zsolt, a 2. b tanítói.

Az ünnepség elején Judit nővér köszöntötte Karola nővért, a polgármester urat és minden jelenlévőt. Majd Csizmazia Hanga és Asztalos Kata 8. a osztályos tanulók fuvolajátéka következett.

Ezt követően Bácskai János szólt az ünnepelthez és a jelenlévőkhöz. Kiemelte, hogy számára mindig nagy tanulság százesztendős emberekkel találkozni. Mivel a velük való beszélgetés során mindig kiderül, hogy bár egy hosszú életbe sok fájdalom és nehézség is belefér, az öröm mégis mindig több és erősebb.

A polgármester úr elmondta: nagy tisztelője a szerzeteseknek, akik áldozatos élettel és munkával szolgálják embertársaikat. Egy személyes emléket is felidézett, amely arról tanúskodott, hogy a szétszóratás idején élt nővérek milyen odaadással és eredményes munkával voltak jelen a világban, úgy, ahogyan Karola nővér is. 

Bácskai János ajándékba – többek között – egy somlói bort hozott, s ennek kettős oka volt. A polgármester úr felidézte Ranolder János, néhai veszprémi püspök alakját. Ő a lánynevelés lelkes híve és támogatója volt. Nevéhez fűződik, a szintén a IX. kerületben alapított Ranolder Intézet, Budapest egyik legkiemelkedőbb iskolája (ma Leövey Klára Gimnázium).

A mecénás püspökről azonban azt is lehet tudni, hogy vatikáni látogatásai alatt IX. Pius pápának mindig somlói bort vitt, amelyről azt tartották, hogy nemcsak kiváló nedű, hanem a hosszú élet záloga is. IX. Pius egyébként csakugyan magas kort ért meg. 

A polgármester úr Karola nővért somlói borral köszöntötte. De arra is felhívta a figyelmet, hogy egy élet nem elég, ha hosszú, de tartalmasnak és minőséginek is kell lennie. S Karola nővér száz évére ez volt a jellemző.

Bácskai János ezt követően átnyújtott egy emléklapot is, amelyen a miniszterelnök üdvözlete és jókívánsága olvasható. Továbbá ajándékba adott egy impozáns kötetet Ferencváros történetéről, nevezetességeiről.

Az ünnepség végén a növendékek énekeltek Karola nővérnek, míg egy nagy tortát hoztak neki a szeretetotthon dolgozói, akik minden nap vele vannak és figyelnek rá.