Püspöki Veni Sancte a Svetitsben

Az 1919/20-as tanév kezdetét ünnepelte debreceni iskolánk hatosztályos általános iskolája szeptember elsején, köztük 53 elsős kisdiák, valamint az iskola tantestülete és a diákokat kísérő családtagok. A szentmisét Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke mutatta be az iskolaudvaron felállított tábori oltárnál.

Tovább...

A szentmise kezdetén a szülői munkaközösség képviseletében Dr. Pete László köszöntötte és Isten áldását kérte a pappá szentelésének negyedszázados jubileumát ebben az évben ünneplő püspök atyára, aki a Veni Sancte homíliájában arról elmélkedett, mit jelent életünkben a Szentlélek jelenléte, miért fontos, hogy hozzá imádkozzunk és az ő közbenjárását kérjük. „A Szentlélek a harmadik isteni személy, ő az, aki segít nekünk eligazodni, segít megtalálni a helyünket ebben a világban, segít teljesíteni a kötelességünket. A Szentlélek maga az isteni Lélek és abban segít, hogy amit megtanultam, az eszembe juttatja, amikor felelni kell, dolgozatot írni vagy számot adni a megszerzett tudásról. A Szentlélek megvilágosít, hogy megértsem az összefüggéseket, amikor tanulok. De a Szentlélek segít abban is, hogy kitartóak legyünk” – folytatta a főpásztor.

Az ünnepi liturgia evangéliumi szakaszához (Lk 14,1 7-14) kapcsolódva rámutatott, hogy a szentírási részben szereplő meghívott vendégek azért keresgélik a helyüket, hogy minél magasabb pozícióba kerülhessenek, hogy mutatni tudják a nagyságukat a többieknek. Ugyanez a versenyszellem az iskolában is megfigyelhető, ugyanakkor Jézus nem a versenyszellemet dicséri meg, hanem azt akarja, hogy igazi öröm legyen a szívünkben: „Az igazi öröm pedig, hogy együtt vagyunk, egy közösségben vagyunk. Hogy részt vehetünk egy lakomán azokkal, akiket szeretünk, akiket Isten szeret, sőt, akiket rajtunk keresztül akar szeretni. Mindannyian meghívást kaptunk erre az isteni lakomára, erre a Szentlelket lehívó ünnepi szentmisére.”

Végezetül a püspök atya arra bátorította a kisdiákokat, merjék kérni a Szentlelket, hogy segítsen nekik megtalálni a helyüket a világban, megtalálni a hivatásukat, és segíteni tudjanak egymásnak, hogy előbbre jussanak, hogy növekedni tudjanak, hogy alázatos szívűek legyenek. „Azért imádkozom, hogy ebben az iskolai évben a Szentlélek segítségével növekedjetek a mennyország felé” – zárta elmélkedését.

Az ünnepi szentmise után Bártfay Katalin M. Zsuzsanna nővér, a Svetits igazgatója köszöntötte az 53 leendő első osztályost.

(Papp Erika tudósítása)