Megnyitottuk jubileumi tanévünket

2018. augusztus 22-én délelőtt rendtartományunk nővérei, iskoláink pedagógusai, munkatársaink és meghívott vendégeink az Országgyűlés felsőházi termében gyűltünk össze, hogy megnyissuk 160., jubileumi tanévünket, melynek mottója: "160 éve megosztjuk reményünket a nemzettel."

Tovább...

Jubileumi évünk megnyitója egyben nyitóeseménye volt éves nevelési konferenciánknak is, melynek idén a budapesti Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont adott otthont. Rubovszky Rita, az intézmény főigazgatója nyitotta meg a kétórás ünnepséget, majd Lobmayer M. Judit tartományfőnöknő köszöntötte a konferencia résztvevőit és meghívott vendégeit: Dominica Michalke SSND nővért, volt általános tanácsost rendünk Bajor Tartományából, diákszövetségünk, a MIDOSZ képviselőit, a magyarországi szerzetesrendek jelenlevő elöljáróit, az 1400 magyar szerzetest képviselő Szerzetesi Iroda vezetőjét és munkatársait és testvériskolánk, a budapesti Piarista Gimnázium igazgatóját, végül szólásra kérte fel az esemény díszvendégét, házigazdánkat, Lezsák Sándort, az Országgyűlés alelnökét, akiről köszöntőjében Judit nővér kiemelte, hogy maga is tanárember, ő maga pedig beszéde elején elárulta, hogy édesanyja révén, aki debreceni Svetits iskolánk diákja volt, az ő gyermekéveire is hatással volt az iskolanővérek pedagógiája.

Lobmayer M. Judit nővér ezt követő beszédében a rendtartományt megalapító hat bajor iskolanővér viszontagságairól beszélt, láttató módon idézte fel a '48-as szabadságharc bukása utáni Magyarország állapotát, és számbavette, mi volt az, amit az iskolanővérek magukkal hoztak, hogy tanítványaikat és új, választott hazájukat gazdagíthassák, és mai rendtársaik és az iskolanővéri iskolák pedagógusai mit tanuhatnak tőlük, amit pedagógusi munkájukba, és hétköznapi életükbe is beépíthetnek.

Az esemény része volt még az elmélkedés közös értékeinkről és szimbólumainkról Tornay M. Petra nővér vezetésével, melynek lezárásaként az iskolanővérek jelképének ünnepi változatát állították össze elemenként iskoláink és misszióink képviselői.

A jubileumi logót egy imádságos rituálé keretében mutatták be a jelenlévőknek. A logó szívében az iskolanővérek jelvénye látható, közepében a kereszt Jézus Krisztust jelképezi. Az M betű Máriát, a Boldogasszonyt jelenti, akinek nevét minden nővér felveszi szerzetesi élete kezdetén. A kör forma az egységet, a közösséget jelképezi, hiszen a kongregáció különösképpen is karizmájának tekinti, hogy Jézus akarata szerint az egységet építsék saját közösségükben és azok között, akiket és akikkel szolgálnak.  A jelvény köre a jubileumi logóban kitágul egy színes koronggá, amely kifejezi, hogy a Magyar Tartomány szoros egységet alkot a 30 országban jelen lévő 185 éves nemzetközi kongregációval. Tíz rendtartományban közel háromezer iskolanővér tevékenykedik Ausztrália kivételével valamennyi kontinensen. A földgolyóra emlékeztető korongból kis csíra hajt ki a remény szimbólumaként, a kékes foltok között felsejlik a történelmi Magyarország kontúrja, melyből felfelé ível egy nemzeti színű lobogó.

Az ünnepségen fellépett a Patrona művészeti iskolájának két tanulója, Bencsik Zsófia és Szőke Borbála is, Telemann két fuvolára írt D-dúr szonátáját adták elő. A közösen énekelt Szentlélek-hívogató pünkösdi szekvencia és Szózat után felkerekedve, a Szent Koronát körbeállva elhangzott még a Himnusz és ősi Mária-énekünk, a Boldogasszony anyánk.

A konferencia során előadások, szakmai és közösségi programok vártak még pedagógusainkra.

További képek a tartalmas két napról a galériában megtekinthetők.

Első nap képei

Második nap képei

Megosztjuk reményünket – Kettős ünnep a Boldogasszony Iskolanővéreknél - híradás a Magyar Kurír hírportálon

Judit nővér beszéde

Rituálé