Karácsonyi öröm Frumószán: cipősdoboz-akció

Cipősdoboz-akció a moldvai csángómagyar gyermekeknek

A karácsonyi cipősdobozba rejtett ajándékokat Szegeden és Debrecenben gyűjtötték a Boldogasszony Iskolanővérek iskoláiban, s mintegy 300 csomag gyűlt össze.  A keresztszülő-programban résztvevők ehhez még mintegy 30 csomagot küldtek célzottan a támogatott gyermekeknek, névre szóló formában. Mindezen adományokat – kb. 350 karácsonyi csomagot – a szervező  Boldog Terézia Katolikus Szakkollégium és  Jablonczay Egyesület egy mikrobusszal december 10-én vitte ki Frumószára.

A kiszállítás költségeit – a 2000 km-es benzin, útdíj árát – az egyesület jótékonysági vásárának bevételei (17 000 HUF) mellett fedezte a fertőhomoki egyházközség és önkormányzat adománya  (24 000 és 20 000 HUF), valamint a soproni NYME Közgazdaságtudományi  (10 000 HUF) és Benedek Elek Pedagógiai karának (10 000 HUF) adományai.  

Frumósza-szépfalu település a kárpátoktól keletre, a romániai Moldvában a Tázló folyó partján. A falu lakossága 1930-ban 1676, melyből 903 volt magyar nyelvű és római katolikus, a 2011-es népszámlálás szerint 3339 fő, ebből 67 fő vallja magyarnak magát, a falu nagyobb része római katolikus.  A környező vidék – Bákó megye – túlnyomó többsége román ortodox vallású román lakosságú. A nyelv és vallás, és így identitás vesztés ellen a faluban nyolc éve indult a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének Oktatási Programja, a székelyföldi Máthé Krisztina magyartanár vezetésével.  A házat erre a célra Böjte Csaba atya alapítványa adja. Most - nyolc éves munka eredményeképpen heti 18 órában 88 gyermek tanul magyarul az iskolában.  A csíkszeredai  magyar nyelvű Márton Áron Gimnáziumban két továbbtanuló volt diákjuk van; hárman hamarosan érettségiznek; a mostani 5-8. osztályból hatan akarnak magyar nyelven továbbtanulni.

A csomagokat elsősorban a magyar oktatásban résztvevő gyermekek kapták, ezen kívül az ő kistestvéreik, óvodások és rászoruló családok.  

 

Köszönet mindenkinek, aki segített!

A csomagok Debrecenben összegyűjtve, szállítás előtt
A csomagok Frumószán a Magyar Házban
A frumószai  magyaroktatásban résztvevő gyermekek karácsonyi ünneplése népviseletben a Böjte Csaba-féle  Dévai  Alapítvány által fenntartott magyar házban