Jubiláns nővéreink élményei az örökség túráról. 1. rész

Rómát elhagyva Ausztriába és Németországba zarándokolt a Boldogasszony Iskolanővérek jubiláns nővéreinek nemzetközi csoportja, hogy az alapítással kapcsolatos szent helyeken  tovább mélyüljenek iskolanővéri identitásukban. Itt olvashatják képes beszámolójukat a bécsi élményekről. A bajorországi szakaszról a következő cikkben írnak.

Tovább...

Bécs. Jubiláns villamossal a város körül

 Első állomásunk Bécs volt. M. Beatrix nővér, az Osztrák-Olasz-Cseh rendtartomány főnöknője előadást tartott Sebastian Job atya életéről, akit rendünk egyik társalapítójának tekintünk. A bajorországi Neunburg vorm Waldban született szegény családban. Pap akart lenni, de csak úgy tanulhatott, hogy bekerült a híres regensburgi fiú kórusba (Regensburger Domspatzen). Itt szentelték pappá, és Michael Wittmann atya jó barátja lett, aki rendünk másik társalapítója.

Job atyának három területen volt fontos szerepe rendünk létrejöttében. Mint a bajor hercegnő, később osztrák császárné, Karolina Augusta gyóntatója, udvari kápláni fizetésével támogatta Karolina Gerhardinger és társai tevékenységét, majd a kolostoralapítást is. Az első iskolanővéri kolostor és iskola helyszíne az ő ötletére és támogatásával lett Neunburg vorm Wald. A bécsi Schönbrunnban ő fogalmazta meg a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek lelkiségét összefoglaló első dokumentumot.

Megtekintettük azokat a templomokat, ahol tevékenykedett: az ágostonosok templomát, ahol a gazdagoknak, a Hofburgot, ahol a császári udvar tagjainak, a Szent Mihály templomot, ahol a plébániai híveknek és a Szent Erzsébet apácák templomát, ahol a szegényeknek prédikált. A ma is működő Szent Erzsébet Kórházhoz tartozó kolostorban megtekinthettük Árpádházi Szent Erzsébet koponya ereklyéjét, melyet a reformáció pusztítása elől menekítettek Marburgból ide.

 Váratlan meglepetés ért minket, amikor a villamosmegállóba egy "Jubileumi járat" feliratú villamos gördült be, mely kizárólag a nővéreket szállította egy rendhagyó város körüli útvonalon, melynek végállomása a Schönbrunn kastély volt. Itt írta meg Job atya az iskolanővérek lelkiségi útmutatóját.

 Végül az iskolanővérek bécsi anyaházában szentmisén vettünk részt, találkoztunk a helyi közösség nővéreivel, és imádkoztunk Job atya sírjánál.

További képek galériánkban.