Beszámoló a XII. Kárpát-Medencei Női Szümpozionról

Idén tizenkettedik alkalommal rendezte meg a Boldogasszony Iskolanővérek által fenntartott debreceni Boldog Terézia Szakkollégium női szümpozionját, amely évről évre valamely, a női személyiségfejlődéshez kapcsolódó téma több szempontú feldolgozását tűzi ki célul.

Tovább...

Az idei téma a „belső erő forrásai” volt, amelynek teológiai aspektusait Guba András SchP világította meg, kiemelve a saját döntés, a saját tett szerepének a fontosságát, míg Hári Ildikó SSND nővér a lélek egységéről és sérthetetlenségéről beszélt. Tornay Krisztina M. Petra SSND az előző évekhez hasonlóan képzőművészeti alkotások ikonográfiai vizsgálatával közelítette meg a belső erőforrásaink mibenlétét, a hét főerényt alapul véve – kiemelten a sarkalatos erények egyikét, a fortitudo-t.  Különösen szívhez szóló volt az esztergomi „saját” Botticelli freskónk beemelése az előadásba.

A szümpozionon a szakkollégiumi hallgatók és a meghívott előadók női szemmel, illetve erre reflektálva közelítették meg a témát. Tóth Judit, a Debreceni Egyetem irodalomprofesszora a kora ókori női keresztény közösségek kialakulásáról, irodalmi forrásaikról beszélt, míg Sajgó Szabolcs SJ Polcz Alaine-nel való közös munkájukról és az annak eredményeként létrejött „Élet, hit, lélek” című beszélgetőkönyvről emlékezett meg (a kötet szerzői Polcz Alaine pszichológus-tanatológus, Beer Miklós váci püspök és Sajgó Szabolcs jezsuita).

A téma tudományos oldalának vizsgálatát folytatva Dr. Katona György docens, a Soproni Egyetem rektorhelyettese a női lélek érzékenységéről, sebezhetőségéről beszélt egy, a „#metoo” jelenséggel kapcsolatban végzett mikrokutatás alapján, míg Dr. Engler Ágnes,  a Debreceni Egyetem oktatója, Humántudományi Doktori iskolájának témavezetője „A családban az erő” c. könyvében szereplő kutatását ismertette: ez több mint ezerfős, a levelező oktatásban részt vevő hallgató megkérdezésén alapul. A kutatóasszony eredményei megerősítették a résztvevőket abban, hogy a jól működő család mind a tanuláshoz, mind a munkához való hozzáállásban elsőrendű segítséget ad, sőt, jelentősen növeli élettartamunkat, életminőségünket, és erősíti testi-lelki-szellemi egészségünket.

A belső erő forrásait minitréningeken és műhelyeken is kutatni/tapasztalni/közelíteni lehetett: Baráti Eszter M. Kinga SSND táncmeditációt, Hári M. Ildikó mesefeldolgozást, Guba András SchP szupervíziót, Pehartz Tamás az érzelmi kommunikációról szóló műhelyt, Szántó Boróka kreatív műhelyt, Dudás Nóra zeneterápiás minitréninget tartott, Tornay Judit Szabó Magda művészetéről vezetett workshopot.

A háromnapos rendezvénysorozatot több – igen színvonalas – művészi produkció színesítette: B. Raunio Maria finn festőművésznő Egyedül-együtt c. kiállításán kezdve az E-mancik Verslábak neccharisnyában c. kortárs verses előadásán keresztül Kovács Csilla és Laczkó-Pető Balázs Ének és marimba harmóniája c. koncertjéig.

A március 15-ét is magába foglaló háromnapos rendezvényen megemlékeztek az 1848-as márciusi forradalomról, a díszítésben és a kitűzők szalagján is megjelent az ünnepet jelző piros-fehér-zöld szalag.

Bemutatkozik a Boldogasszony Iskolanővérek és a Dolina Forrás Nonprofit Kft. közös projektje, a Boldogasszony Manufaktúra A résztvevők nemcsak Magyarország teljes területéről, hanem a Délvidékről, Erdélyből, a Felvidékről és Kárpátaljáról is érkeztek, ezzel erősítve a szümpozion címében is megjelölt szellemi egység meglétét, megélését.

A rendezvényt az EFOP 1.3.7-17 keretein belül valósították meg.

További fotók képgalériánkban>>