Az afrikai tartományfőnöknő látogatása Szegeden és Makón

Mary Kerber SSND, a megalakulásának harmadik évfordulóját éppen ezekben a napokban ünneplő Afrikai Tartomány főnöknője Lobmayer M. Judit SSND tartományfőnöknő kíséretében meglátogatta makói és szegedi intézményeinket.

A Szegedi Karolina iskola tanév eleji felkészülésén Mary nővér beszélt tartományuk sajátos helyzetéről, örömeikről, küzdelmeikről. Felvázolta, milyen mély szegénység közepette élnek, dolgoznak ezekben az országokban, és ez milyen kihívások elé állítja őket. Beszélt a sok jelentkezőről, utánpótlásban hála Istennek nincs hiányuk az afrikai nővéreknek. Említette kultúrájuk sokszínűségét, a vallási, etnikai nehézségeket, és szólt az ebola járvány nővéreket közvetlenül érintő jelenlétéről.

Bővebben ld. a szeged.ma cikkét.

A Magyar Kurír részletes interjúja Mary nővérrel itt olvasható.