30 éve volt vendégünk Kalkuttai Boldog Teréz anya

Szobonya M. Jolánta, akkori tartományfőnönknőnk társaságában. A háttérben alapítónk, Gerhardinger Boldog Terézia arcképe

Ahogy azt már május 9-i, Terézia anya napi beszámolónkban említettük, idén egy harminc évvel ezelőtti izgalmas eseményre emlékezünk: 1986-ban, első magyarországi látogatása alkalmából budapesti rendházunk vendége volt Kalkuttai Boldog Teréz anya, akit idén szeptember 4-én avat szentté Ferenc pápa. Korabeli fotók, újságcikkek, személyes beszámolók alapján emlékezünk.

Tovább...

"Régóta imádkozom azért, hogy eljöhessek Magyarországra"

1986. május 26-án, hétfő este szállt le Budapesten a repülő Teréz anyával. A repülőtérről egyenesen a Boldogasszony Iskolanővérek (akkor még Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek) Knézich utcai rendházába jött, ahol az akkori betegszobában kapott szállást. A mai általános iskola udvarára nyíló helyiséget azóta átépítették, itt kapott helyet a lifttorony. Az idei Terézia napon az akadályverseny keretében készült emléktáblákat is ennek falára helyezték el általános iskolásaink.)

Másnap elsőként a Patrona Hungariae Gimnázium kápolnájában vett részt szentmisén a nővérközösséggel, diákjainkkal. A kápolna zsúfolásig telt vendégekkel. A mise után egy angolul jól tudó diákunk, Bérczy Zsuzsanna kérdéseire válaszolt:

"-Mit vár a magyar ifjúságtól?
-Hogy azzá legyetek, amivé az Úristen teremtett benneteket. Mert az Isten szeretet, és szeretetre teremtett mindnyájunkat, és azt akarja, hogy szeressük őt."

Ezután vette át a neki szánt ajándékot: egy keresztet, rajta Krisztus szavaival: Szomjazom! Ezt különösen nagyra értékelte, hisz, mint mondta, "kongregációnk (a Szeretet Misszionáriusai) célja az, hogy egyesüljünk azokkal, akik Jézus szomjúságát szenvedik".

Az osztálytermekbe kihangosított szentmisének és beszédeknek külsős hallgatósága is akadt: a meleg tavaszi idő miatt kitárt ablakokon kinézve Caritas nővér, a gimnázium akkori igazgatónője arra lett figyelmes, hogy az épület előtt több autó is áll, s a letekert ablakokon kinyújtott felvevőkészülékekkel hallgatóznak (vélhetőleg) az Állami Egyházügyi Hivatal emberei, akik akkoriban, három évvel a rendszerváltás előtt, még igencsak szemmel tartották iskolánkat. A szíves invitálásra ("Tessék bejönni!") villámgyorsan feltekerték az autók ablakait, és "fülük"-farkuk behúzva távoztak.


Még több személyes visszaemlékezést hallgathatnak május 29-én, vasárnap 18 órakor a Mária Rádióban: az akkor jelen lévő nővérekkel a rádió műsorvezetője, és egyben munkatársunk, Takács Icus készített riportot:

 

 


Az aznapi sűrű program után (ellátogatott a máriaremetei kegytemplomba és a Bazilikába, találkozott Lékai László bíborossal, beszédet mondott a Központi Szemináriumban és a Városmajorban, felkereste a XXIII. Jánosról elnevezett, akkoriban egyetlen egyházi fenntartású szeretetotthont és a vak és mozgáskorlátozott gyerekek Szent Anna Otthonát) a Patrona Hungariae Gimnázium udvarán (ma az általános iskola udvara) fiatalok várták, hogy gitáros szerenádot adjanak vendégünknek.

Rövid volt ez a látogatás, mindössze két éjszakát töltött Teréz anya nálunk. Bár szívében már egy alapítás tervével érkezett, erre akkor még nem volt lehetőség, hiszen a hivatalos álláspont szerint Magyarországon ekkor nem létezett szegénység. 1989-ben viszont már négy nővért is hozott magával, a Szeretet Misszionáriusai azóta megszakítás nélkül tevékenykednek Magyarországon.

"Szívembe zártam Magyarországot. Nagyszerű emberekkel találkoztam e rövid nap alatt, és megtapasztaltam, hogy szeretettel, jószándékkal és megértéssel vagytok egymás iránt. Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok értünk, és mi is imádkozni fogunk értetek."

Fotók Kalkuttai Teréz anya látogatásáról képgalériánkban>>

(forrás: az Új Ember korabeli híradása, személyes visszaemlékezések, fotó: Kerekes József)

Érkezés a repülőtérre
A Knézich utcai épület előtt
A gimnázium udvarán (ma általános iskola)
A kápolnában (a padok most is ugyanazok)
Bérczy Zsuzsanna kérdezi Teréz anyát
A XXII. János Szeretetotthonban. Mögötte jobbról Okos Gizella, az intézmény vezetője, balra Lukács László piarista atya, Teréz anya állandó budapesti kísérője
Készülnek az emléktáblák a hajdani betegszoba falára (2016. május 9. Terézia anya nap a Patronában)