Ünnepélyesen megújították fogadalmukat a jubiláns nővérek

2016. június 22-én a római nemzetközi megújulási programon résztvevő nővéreink ünnepélyesen megújították fogadalmaikat. Az előző napot Isten irgalma ünneplésének szentelték. A jubiláns program e két kiemelt eseményéről képekkel számolnak be a nővérek.

Tovább...

A Boldogasszony Iskolanővérek lelkiségének része az Isten irgalmába vetett bizalom.

"Isten mélységes szeretetének fényében tapasztaljuk meg, mennyire elégtelen a szeretetünk, és mennyire szükséges, hogy Istennel és az emberekkel újból egységre jussunk. Újra és újra felismerjük, hogy mindannyian egy életen át ugyanazt az utat járjuk: a szív megtérését és visszatérését a szeretethez." 
(Küldetéstek van, a Boldogasszony Iskolanővérek szabálya)

 Éppen ezért a fogadalomújítást megelőző napon időt szenteltünk arra, hogy átelmélkedjük a szabályzat megtéréssel, kiengesztelődéssel, megbocsátással, Isten irgalmával foglalkozó pontjait. Személyes imában azt kerestük, hogy életünk mely területein hív Isten mélyebb kiengesztelődésre, és hogyan válhatunk szabaddá arra, hogy Isten kiengesztelődő jelenlétét vigyük a világba.

 

 

 A csendes reflexiót egy kiengesztelődési liturgia mélyítette el, melyben megszólaltak az 51. zsoltár sorai a csoport tagjai által beszélt nyelveken: lengyelül, magyarul, portugálul, spanyolul, németül, japánul és angolul. Ezután Mary Maher általános főnöknő a Kongregáció nevében bocsánatot kért a nővérektől azokért a fájdalmakért, melyeket a Kongregáció okozott nekik, és egyben megbocsátotta a nővéreknek tévedéseiket, hibáikat, melyekkel ők okoztak fájdalmat a Kongregációnak.

 

A liturgiában megjelent a megtisztító erejű tűz és a víz szimbóluma, az Irgalmasság kapuján való átkelés jelképe és a megerősítő olajjal való megkenés mozzanata. A liturgia a szentmisében folytatódott tovább, majd a nap második felében lehetőséget kaptunk, hogy bemenjünk a Szent Péter bazilikába, áthaladjunk a szent kapun, és szentgyónást végezzünk saját nyelvünkön.

 

 

 

 

 

 

További fotók: galériánkban!

Így érkezett el a fogadalomújítás napja. Rózsadísszel ékesítettek fel bennünket az általános tanács tagjai. Megtekintettünk egy vetítést, melyben minden jubilánsról szerepelt egy rövid fotó sorozat, összefoglalva fogadalmas életének eddig eltelt negyedévszázadát. Ezután köszöntő beszédet mondott Mary Maher nővér, és ünnepélyesen bevonultunk a generalátus kápolnájába. 
 

A szentmise homíliája után Mary Maher nővér meghívott bennünket a fogadalomújításra. Megemlékezett a rendalapító Gerhardinger Boldog Terézia anyáról, aki arra biztatta nővéreit, gyakran újítsák meg fogadalmaikat, hiszen nem elég egyszer kimondani, hogy szeretjük az Istent, ezt sokszor meg kell erősítenünk életünk folyamán, miközben egyre mélyebbé válik kapcsolatunk Istennel.

A fogadalomújítás szövegét  ki-ki saját anyanyelvén imádkozta:

"Szentháromság egy Isten! Te hívsz engem,
hogy eggyé váljak Veled,
és küldesz, hogy életemmel szeretetedet hirdessem.
Te szenteltél meg engem. 
Egészen átadom magam Neked
és országod szolgálatának.
Megújítom fogadalmaimat,
örökre Istennek szentelt szüzességet,
evangéliumi szegénységet 
és apostoli engedelmességet élek, 
közösségben,
a Boldogasszony Iskolanővérek 
Konstitúciója szerint.

Fogadj el engem, Istenem, ígéreted szerint,
hogy éljek, és Mária szellemében
mindig azt tehessem, amit Te mondasz nekem!
Amen!

(Küldetéstek van)

 

 A szentmise végén az Általános Tanács tagjai Boldog Terézia anya áldásával megáldották a jubilánsokat. A két és fél hét alatt nemzetközi csapatunk közösséggé kovácsolódott. Örömmel és a meghatódás könnyeivel öleltük meg egymást. A szertartást követő ünnepi ebéden az Általános Tanács tagjai szolgáltak fel: mint Jézus, ők is példát adtak a szolgáló szeretetre.

Megújulási programunk római szakasza a vége felé közeledik, hamarosan elhagyjuk a generalátust, és a Kongregáció alapításával kapcsolatos szent helyekre zarándokolunk: Bécsbe, Münchenbe, Regensburgba, Stadtamhofba és Neunburg vorm Waldba.

A honlap híradásai által tovább kísérhetik majd utunkat.

 

További képek: galériánkban!