Új vezetőségünk és irányvonalunk - összefoglaló a 24. Általános Káptalanról

2017. szeptember 26. és október 24. között az Egyesült Államokban 45 Boldogasszony iskolanővér gyűlt össze a világ 30 országát magába foglaló 10 rendtartományból, hogy megtartsák 24. Általános Káptalanunkat. A Maryland állambeli Marriottsville Bon Secours lelkigyakorlatos és konferenciaközpontja adott otthont a tanácskozásnak, melynek célja az volt, hogy a küldöttek megválasszák az új általános tanácsot, és megfogalmazzák a kongregáció irányvonalát a következő hat évre.

Tovább...

Kongregációnk hatévente rendez általános káptalant, melyen választott és hivatalból jelen levő tagok vesznek részt a kongregáció mindegyik rendtartományából. Az idei káptalan témája: "Bizalom és bátorság. Kevéssel is megelégedve, örömmel áldozzuk egész életünket azért az egységért, amelyért Jézus Krisztus küldetett."

M. Gemma, M. Judit, M. Luca, M. Monika

A Magyar Tartományt, melyhez 5 szolgálati terület tartozik országhatáron belül, 1 Erdélyben és 2 a Vajdaságban, Lobmayer M. Judit tartományfőnöknő és Gazdag M. Gemma illetve Ulrik M. Monika nővér képviselte. Tolmácsként kísérte őket Németh M. Luca nővér és Koppány Emese. A képen a négy magyar nővér látható a Bon Secours kertjében.

 

A megválasztott általános főnöknő

Roxanne Schares nővér A káptalan Roxanne Schares nővért választotta meg általános főnöknőnek, aki sorrendben a 12. utóda lesz Jézusról nevezett Boldog Gerhardinger Mária Teréziának, a Boldogasszony Iskolanővérek alapítójának. 2018. január 20-án kezdi meg hivatali idejét, amikor öt tanácsosával együtt ünnepélyesen beiktatják Rómában.

Roxanne Schares nővér az Egyesült Államokban, a Minnesota állambeli Mankatoban lépett be a kongregációba, és 1972-ben tett fogadalmat. 1982-ben ment missziósként Kenyába, és ma már az Afrikai Tartomány tagja, mely öt országot foglal magába: Gambiát, Ghánát, Kenyát, Nigériát és Sierra Leonét. Korábban hét éven át vezette a noviciátusi képzést, 10 éven keresztül dolgozott együtt az afrikai Jezsuita Menekültszolgálattal, 2007 és 2015 között pedig a kongregáció nemzetközi Shalom hálózatának koordinátoraként működött az iskolanővérek római generalátusában. Jelenleg Kenyában Nairobiban él, és az ideiglenes fogadalmas rendtagok, más néven junior nővérek mesternője.

A megválasztott általános tanácsosok

Ines Camiran nővér

 

Inês Camiran nővér, az általános főnöknő leendő helyettese brazíliai születésű. 1985-ben São Paulo-ban tett fogadalmat. Korábban tanárként és jelöltmesternőként szolgált, később pedig tartományfőnöknő lett az akkor még önálló São Paulo Tartomány élén. A 23. Általános Káptalan megválasztotta tanácsosnak, az idei káptalan küldöttei szavazataikkal megerősítették hivatalában.

 

 

Carolyn Anyega nővér

Carolyn Anyega nővér Kenyában született, és itt tett fogadalmat Nairobiban 1997-ben. Korábban több iskolában tanított Kelet- és Nyugat-Afrikában egyaránt, és volt igazgató is. Afrikában rendkívül magas az iskolanővéri hivatások száma. Carolyn nővér hivatásgondozóként, jelöltmesternőként és juniormesternőként vett részt a képzésükben. 2005-ben kapott megbízatást, hogy Ghánában megalakítsa a sunyani nővérközösséget, és tanítson a helyi középiskolában. Azóta is itt él, és ő az iskolaigazgató a Notre Dame Senior Secondary School élén, mely mára már Ghána legelismertebb iskolája.

 

 

Julianne Lattner nővér

Julianne Lattner nővér Kanadában tett fogadalmat 1966-ban. Gazdag interkulturális tapasztalattal rendelkezik:  mint az egykori Kanadai Tartomány tanácsosa, szolgált a tartományhoz kapcsolódó szolgálati területeken Bolíviában, Peruban és Angliában. Ezen kívül hosszú ideig az Afrikai Tartományban szolgált, ahol részt vett a posztulánsok, novíciák és a junior nővérek képzésében. Ugyancsak képző volt az Egyesült Államok területén működő iskolanővéri rendtartományok közös novíciátusában. Jelenleg Kanadában facilitátorként működik együtt különböző szerzetesközösségekkel és hazatérő szerzetes misszionárius-csoportokkal.

 

Kathleen Storms nővér

Kathleen Storms nővér 1966-ban tett fogadalmat. Korábban általános és középiskolában tanított; volt novíciamesternő az egykori Mankato Tartományban; dolgozott vezetőként az érseki hivatásgondozó irodában a Minnesota állambeli St. Paulban. Társigazgatója volt Mankato-ban a Boldogasszony Iskolanővérek “Földünk Lelkiségéért” Központjának (SSND Center for Earth Spirituality); és tartományi tanácsosként szolgált az egykori Mankato Tartományban. Jelenleg az Our Lady of the Prairie Lelkigyakorlatos Központ vezetője az Egyesült Államokban, az Iowa állambeli Wheatland-ben. 

 

 

M. Martina Radez nővér

M. Martina Radež nővér a Szlovén Tartomány tagja. Belépésekor még fennállt a Jugoszláv Tartomány, melyet szlovén, horvát és vajdasági magyar nővérek közösen alkottak. A tartomány fiataljait a Bajor Tartományba küldte novíciátusba, így tette le Martina nővér első fogadalmát 1980-ban Münchenben. Az azóta eltelt évtizedekben a nővérek háromszor választották meg  tartományi tanácsosnak. Foglalkozott a jelöltek, posztulánsok és junior nővérek képzésével. Jelenleg az ilirska bistricai közösség házfőnöknője, és a rendalapítóról, Boldog Terézia anyáról elnevezett lelkigyakorlatos házban dolgozik ugyanitt.

 

A kongregáció jövőbeni irányvonala

Az új irányvonal a káptalant megelőző és a teljes kongregációt bevonó tanácskozás, valamint a káptalan során zajló intenzív dialógus és imádságos reflexió eredménye. Nemzetközi honlapunkon is megosztjuk majd, amint az összes fordítás elkészült. Az újonnan megválasztott általános tanács vezetésével fogja kongregációnk véghezvinni azt a Lélek által inspirált irányvonalat, melyet a káptalani tagok meghatároztak.

“Ez a Káptalan és a jövőbeni irányvonalunk meghatározása szeretetből fakadt, olyan szeretetből, mely örömmel és hálásan adja oda mindenét” - mondta Roxanne nővér. “Ebben a szellemben, alapítónk, Boldog Gerhardinger Terézia szellemében és a Szentlélek ereje által elköteleztük magunkat és az egész kongregációt, hogy követjük azt az irányt, melyet Isten mutatott meg nekünk."

A Boldogasszony Iskolanővérek nemzetközi szerzetesközösség, közel 3000 nővérrel 30 országban. Küldetésünket, hogy elmélyítsük a közösséget Istennel és az emberek között között, a nevelés szolgálata által éljük meg. Pedagógiánkat az a világszemlélet hatja át, hogy a személyek átformálása által megváltoztatható a világ. Kongregációnk, melyet 1833. október 24-én alapított Jézusról nevezett Boldog Mária Terézia Gerhardinger, idén lépett közös történetünk 185-ik évébe.

###

További információért keresse fel nemzetközi honlapunkat, a www.gerhardinger.org-ot, vagy keresse
Patricia Stortz-ot, kongregációnk kommunikációs koordinátorát
pstortz2012[at]gmail[dot]com

vagy helyi kapcsolattartónkat,
Katona Zsófiát
communicatio[at]iskolanoverek[dot]hu