Stillmungusz Mária Margit pályája és pedagógiai munkássága

Ivanics M. Andrea: Stillmungusz Mária Margit pályája és pedagógiai munkássága

"Dolgozatomban a bajor alapítású, Magyarország területén 1858-tól működő SSND, neveléssel-oktatással foglalkozó, római katolikus szerzetesrend egyik, a XIX-XX. század fordulóján, Debrecen nevelésügyére is hatást gyakorló tagjának, Stillmungusz Mária Margitnak pedagógiai munkásságát mutatom be, akinek nevelői pályáját, pedagógusi tevékenységét alapvetően meghatározták Rendjének nevelési-oktatási elvei és szerzetesi Szabálya. Stillmungusz M. Margit fontos szerepet töltött be Debrecen (nem csupán) katolikus leánygyermekeinek oktatásában, nevelésében, illetve a városban 1896 óta működő Svetits Intézet életében. Pedagógiai „varázsa” leginkább abban rejlett, hogy korának pedagógiai felfogásához képest meglehetősen újszerű volt nevelői hitvallása és gyakorlata. Valószínűleg ez a magyarázata annak, hogy az alapvetően református városban több generáción keresztül is megőrződött a római katolikus apácaként oktató és nevelő Stillmungusz M. Margit emléke."