Könyvismertetők az 1930-as évekből

Alább három, az Iskolanővérek rendtörténetével kapcsolatos kiadvány folyóiratokban megjelent méltatását adjuk közre – szöveghűen.

A teljes szöveg.