Jézusról nevezett Mária Terézia rendalapító, mint pedagógus

Jézusról nevezett Mária Terézia rendalapító, mint pedagógus
Jézusról nevezett Mária Terézia pedagógiai elveit ismertető írás a debreceni Svetits-Intézet Róm. Kat. Polgári Leányiskola és a vele kapcsolatos Nőipariskola, Elemi Leányiskola 1933-34. iskolai év Értesítőjében jelent meg Debrecenben, 1934-ben.